Nieuws

Meer nieuwe woningen verkocht

VOORBURG (AFN) - Bouwers en projectontwikkelaars hebben vorig jaar meer nieuwe koopwoningen verkocht. In totaal ging het om 14.769 huizen, 3 procent meer dan in 2012. Dat meldde brancheorganisatie NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers woensdag.

Daarmee is 2013 een minder slecht jaar geworden dan de brancheorganisatie van tevoren had gedacht. Haar prognose lag op circa 12.000. ,,De richting omhoog is dus terug, maar erg spectaculair is het allemaal nog niet, zeker niet wanneer in aanmerking wordt genomen de extreem lage hypotheekrente in vooral de tweede helft van het jaar'', verklaart NVB.

De bouwers en ontwikkelaars moesten het vorig jaar opnieuw hebben van Gelderland (plus 15 procent), Overijssel (plus 11 procent) en Noord-Brabant (plus 8 procent). Maar ook Zuid-Holland sprong er dit keer positief uit, waar 9 procent meer nieuwe woningen werden verkocht. Limburg en Zeeland vielen zwaar tegen en ook in Noord-Holland en Utrecht werd opnieuw minder nieuwbouw verkocht.

Tussenjaar

De verkochte woningen betrof vooral eengezinswoningen, waarvan de verkopen met 10 procent stegen. In de verkoop van appartementen zat de klad. Daarvan werden er 8 procent minder verkocht.

De organisatie verwacht dat de weg omhoog in 2014 een vervolg krijgt en rekent op een jaartotaal van circa 18.000 tot 20.000. Ook hier plaatst NVB een kanttekening: ,,Hoe mooi deze stijging op zich misschien ook lijkt, in het licht van de historie stelt het weinig voor. Voor de crisis waren maandelijkse verkoopcijfers van 4000 tot 5000 nieuwe woningen nog heel normaal. 2014 wordt dus duidelijk een 'tussenjaar’. In die tijd zal de bouw naar een nieuw evenwicht zoeken''.


Lees meerEindejaars tips 2013 - EIGEN WONING

Belastingvrije schenking

Als u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een schenking ontvangt voor uw eigen woning dan hoeft u hierover geen schenkbelasting te betalen. U moet dan wel op tijd bij de Belastingdienst melden dat u een schenking heeft ontvangen. Dit doet u d.m.v. een aangifte waarin u beroep doet op de vrijstelling, vóór 1 maart 2014 (als u in 2013 de schenking kreeg) danwel vóór 1 maart 2015 (als u in 2014 de schenking kreeg).

De schenking is maximaal 100.000 euro. U kunt per schenker 100.000 euro belastingvrij ontvangen. Als u een schenking van uw ouders krijgt dan kunnen zij niet ieder apart 100.000 euro belastingvrij schenken, maar wordt de schenking bij elkaar opgeteld en is maximaal 100.000 euro belastingvrij. Heeft u al eerder een schenking van uw ouders ontvangen dan moet die mogelijk van de schenkingsvrijstelling worden afgetrokken.

Hypotheekrenteaftrek

De aftrek van de rente over nieuwe en bestaande hypotheken gaat omlaag. Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage met 0,5 procentpunt per jaar afgebouwd. In 2014 is het maximale aftrekpercentage dus 51,5%!
Als u nog maar een kleine hypotheekschuld heeft dan kan het fiscaal verstandig zijn om de schuld helemaal af te lossen. Bijvoorbeeld als u veel vermogen heeft in box 3 en het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek.

Restschuld

Als u na de verkoop van uw woning met een restschuld zit dan kunt u de rente die u over deze schuld betaalt maximaal tien jaar in box 1 als hypotheekrente aftrekken. Het gaat om een restschuld die is ontstaan tussen 29/10/2012 en 31/12/2017.
Als u een schenking voor de eigen woning ontvangt (zie hiervoor) dan kunt u die ook gebruiken om een restschuld mee af te lossen. Het is dan niet van belang wanneer de restschuld is ontstaan.

Dubbele woonlasten

De regeling van hypotheekrenteaftrek voor uw nieuwe woning én uw te koop (en leeg) staande woning is verlengd. De termijn voor de dubbele aftrek is voor 2014 net zoals in 2013 op drie jaar blijven staan. Dit betekent dat een woning die sinds 2011 leegstaat en te koop wordt aangeboden nog steeds een eigen woning is waarvan de hypotheekrente in box 1 kan worden afgetrokken..

Familiebankieren

Wilt u een huis kopen of verbouwen maar kunt u geen hypotheek krijgen bij de bank? Denk dan ook eens aan het lenen van geld van uw familie. De rente die u over een lening van familie betaalt, kan als u aan de voorwaarden voldoet ook als hypotheekrente in aftrek worden gebracht.
Heeft u in 2013 geld geleend van iemand anders dan van een bank, bijvoorbeeld van familie of een bv van familie? Dan moet u dit in 2014 melden via het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’ dat op de website van de Belastingdienst staat.

Verlaagd btw-tarief

Tot 1 januari 2015 kunt u onder het lage btw-tarief van 6% uw woning laten renoveren of herstellen. Het lagere btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten; op de factuur van de aannemer of hovenier moeten de kosten voor bouwmaterialen dus apart opgenomen worden. Onder het verlaagde btw-tarief vallen ook de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.

Monumentenpand

Woont u in een monumentenpand? Als uw woning een Rijksmonument is dan zijn de kosten voor onderhoud – zoals buitenschilderwerk, reparaties door een metselaar of timmerman – beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het gaat daarbij volgens de wet om kosten van werkzaamheden die zijn bedoeld om het monument in bruikbare staat te herstellen of te houden, en die in redelijkheid zijn gemaakt. De Belastingdienst houdt scherp in de gaten of er geen andere kosten worden afgetrokken. Een recente uitspraak van een rechter maakt duidelijk dat de precieze omschrijving van een monument in het monumentenregister
van groot belang is voor de fiscale voordelen rond een monumentenpand. Als bijvoorbeeld de garage niet in het monumentenregister staat, zijn de renovatiekosten niet aftrekbaar.


Vragen?

neem even contact op!


Lees meer'Aantal hypotheekaanvragen groeit'

AMSTERDAM - Het aantal hypotheekaanvragen voor de financiering van eigen woningen blijft groeien. Hypotheken Data Netwerk (HDN) registreerde in oktober 16.000 unieke aanvragen, 14 procent meer dan in de voorgaande maand en 20 procent meer dan in oktober 2012. HDN maakte dat donderdag bekend.

HDN regelt het elektronisch verkeer tussen adviseurs en aanbieders en registreert circa 60 tot 65 procent van alle hypotheekaanvragen.

De organisatie ziet sinds juni het aantal aanvragen op jaarbasis groeien. Oktober geldt tot nu toe als de recordmaand. Volgens directeur Dorine van Basten van HDN is het stijgend aantal aanvragen een nieuwe aanwijzing dat de huizenmarkt zich voorzichtig aan het herstellen is.
Vertrouwen keert terug

De Nederlandse Vereniging van Makelaars stelde onlangs al vast dat het vertrouwen in de woningmarkt langzaam terugkeert. Door de lage hypotheekrente en de flink gedaalde prijzen zijn huizen een stuk betaalbaarder geworden.

Uit vorige maand gepubliceerde gegevens van het Kadaster bleek dat in september 30 procent meer woningen zijn verkocht dan in dezelfde maand 2012. Het waren er ruim 9200. In september registreerde HDN 14.000 hypotheekaanvragen tegen 10.500 een jaar geleden.

Bron: Over geld


Lees meerNHG wordt ietsje duurder

Primeurtje van RTLZ over geplande aanpassingen van de Nationale Hypotheek Garantie met 'grote consequenties voor huizenkopers'. Nou, dat laatste valt wel mee gelukkig. De premie voor de nationale verzekering tegen restschulden gaat van 0,85% naar 1% van de aankoopsom. Dus een huizenkoper betaalt maximaal €435 meer premie dan nu het geval is (bij een huis van €290.000, de maximale koopsom voor de NHG). Deze premie is mee te financieren in de lening en is bovendien fiscaal aftrekbaar. Onderhandelen met je makelaar levert meer op. Belangrijker is dat de banken zelf een risico van 10% gaan nemen. Vrij logisch natuurlijk, want tot nu toe was het heerlijk achterover leunen met een voor de banken vrijwel risicoloze lening. Met deze maatregelen kan het NHG-garantiefonds zijn vermogen weer wat opkrikken. De laatste jaren wordt er vanwege de dalende huizenprijzen steeds meer beroep gedaan op de NHG. De kapitaalratio is dan ook gedaald van 0,54% eind 2011 naar 0,48% in september dit jaar. Overigens is werkloosheid niet het grootste probleem, dat is maar in 16% van de verliesdeclaraties de reden voor gedwongen verkoop. Verreweg de belangrijkste reden voor een beroep op NHG (66%) is echtscheiding, zie grafiekjes na de klik. Oplopende werkloosheid vormt nauwelijks een dreiging voor het NHG-garantiefonds (zoals wel eens verondersteld wordt). Zelfs als er een miljoen werklozen zouden zijn, verwacht de DasKapitalPrognoseMeter dat er maar 300 extra verliesdeclaraties bij zullen komen (op een verwacht totaal van ongeveer 4000 verliesdeclaraties dit jaar). Dalende huizenprijzen vormen wel een bedreiging, omdat daardoor steeds meer mensen beroep moeten doen op NHG en de te vergoeden restschulden steeds groter worden. En hoewel iedereen z'n rozehuizenmarktbril opgezet lijkt te hebben, dalen de prijzen nog steeds. Misschien kunnen ze bij stichting Waarborg Eigen Woningen (WEW) relatiebemiddeling gaan aanbieden.


Bron:Das Kapital


Lees meerChinese, Russians Descend on Dutch Real Estate

THE HAGUE,- Rich Chinese individuals have recently become active on the Dutch property market. Russian buyers are also on the march.

A wealthy Chinese buyer is interested in Schaloen castle in Oud-Valkenburg (Limburg), with its asking price of 14 million euros probably the most expensive living abode currently for sale in the Netherlands. A compatriot of his recently bought the Eendragt estate in Burgh-Haamstede (Zeeland). Yet another Chinese buyer acquired a property on Amsterdam’s Herengracht for 3.2 million euros.

"The Chinese buyers in the top segment are new to the Dutch housing market,” says Leslie de Ruiter of exclusive estate agents Christie's. According to De Ruiter, this is due to new regulations in China making it possible to buy property abroad.

Russian buyers have been around for longer, but are now on the march. “These are primarily after the low prices. Prices have also come down in the top segment, in some cases by 25 percent. Now that prices are stabilising, they see a fantastic opportunity to step in.”

Christie's, part of the international auction and property concern, has already sold 14 exclusive residential properties this year (upwards of 2 million euros) to Russian and Asian buyers, the great majority Chinese. This is over one-quarter of all 51 exclusive houses sold by the estate agent to date.

Bron: NIS


Lees meerJan Beije op Twitter