Nieuws

Huizenprijs grote stad loopt op

AMSTERDAM - In de vier grote steden en hun randgemeenten zullen de komende twaalf jaar de huizenprijzen weer flink gaan stijgen.

Dat komt doordat tot 2025 de steden in de Randstad sterk zullen groeien. Nu al is er, mede door de economische crisis, een tekort aan woonruimte in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorspelde gisteren dat tot 2025 de bevolking zal groeien met 650.000 mensen tot 17,4 miljoen. Driekwart van die groeiende bevolking vestigt zich in de 27 steden met meer dan 100.000 inwoners.


Lees meerING: sentiment starters historisch hoog

AMSTERDAM (AFN) - Het aantal starters dat het nu een gunstige periode vindt om een huis te kopen is nog niet eerder zo hoog geweest als nu. De meeste potentiële kopers denken dat de bodem van de huizenprijzen in zicht is, schrijft ING in een woensdag verschenen kwartaalrapport over de Nederlandse woningmark.

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt nam vorige maand weer iets toe. De vertrouwensindex van de bank is in het derde kwartaal met 4 punten gestegen tot 106. Dat is het tweede achtereenvolgende kwartaal dat de woonindex een groei laat zien. Een stand boven de 100 betekent dat er meer optimisten dan pessimisten zijn.

,,Vooral het optimisme over het aantal huizen dat verkocht zal worden is bij starters en koopwoningbezitters verder toegenomen'', zegt Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken bij ING. Ongeveer de helft van beide groepen verwacht uiterlijk in de eerste helft van 2014 een stabilisatie van de huizenprijzen.

Ruim twee op de drie starters met de intentie om binnen nu en 2 jaar een huis te kopen, willen een huis waar niet meer veel aan gedaan hoeft te worden. Ruim 10 procent wil een nieuwbouwhuis kopen en 14 procent is bereid om fors te verbouwen, aldus ING.

Bron: ING


Lees meerHogere koopsom en meer transacties in augustus

De maand augustus was een prima maand voor de Nederlandse woningmarkt. Het aantal woningtransacties, zoals deze door het Kadaster worden geregistreerd, steeg naar 9.977 stuks. Bijna 20% meer dan in augustus 2012. De gemiddelde koopsom kwam in augustus uit op 215.092 euro, een stijging van 1.000 euro ten opzichte van augustus 2012.

Door de goede augustusmaand werd de achterstand in transacties en gemiddelde koopsom ten opzichte van 2012 fors verkleind, blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl. In de eerste acht maanden van 2013 werden in Nederland 64.838 woningtransacties geregistreerd. Dat zijn er 12,9% minder in vergelijking met dezelfde periode van 2012 (74.414). De achterstand in transacties bedroeg na 6 maanden nog 20%. De gemiddelde koopsom over deze periode kwam uit op 212.600 euro. De daling ten opzichte van dezelfde periode bedraagt 8,8%. In vergelijking met het gehele jaar 2012 bedraagt de daling 6,2%. Voor de komende maanden verwacht Woningmarktcijfers.nl een licht herstel van het aantal transacties en stabiele prijzen. De gemiddelde koopsom schommelt al 14 maanden rond het gemiddelde van 215.000 euro.

Bron: Kadaster


Lees meerRussen willen onze dure huizen

AMSTERDAM - Schatrijke Russen en Aziaten laten steeds vaker hun oog vallen op Nederlands onroerend goed. Zo azen vermogende Russen op kasteel Schaloen in het Limburgse Schin op Geul, vermoedelijk het duurste woonpand van ons land.
Onlangs nog werd het Zeeuwse landgoed Eendragt nabij Burgh-Haamstede verkocht voor 3,6 miljoen euro aan Chinezen, die het nu gebruiken als buitenhuis.

Bron: Telegraaf


Lees meerPerspectief voor woningmarkt Prinsjesdag 2013

De vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen, zowel in de koop- als de huursector. De rijksoverheid kleiner maken en tegelijk zorgen voor een goede dienstverlening.

Dat zijn de twee belangrijkste punten in de ontwerp-begroting Wonen en Rijksdienst van minister Blok.

Een samenhangend pakket aan hervormingen en maatregelen moet perspectief bieden op een beter werkende, toekomstbestendige en flexibele woningmarkt. Het kabinet zet daarbij in op een goed werkende hypotheekmarkt met voor consumenten beheersbare schulden, meer doorstroming op de huurmarkt en een heldere taakafbakening voor woningcorporaties. Daardoor wordt het voor private partijen aantrekkelijker om in het middensegment te van de woningmarkt investeren. De bouw krijgt een impuls door extra geld voor investeringen in energiebesparing

Verder moet de Rijksdienst efficiënter en goedkoper gaan werken met minder ambtenaren. Dat kan door verdergaande samenwerking tussen ministeries, uitvoeringsorganisaties en inspecties.
Wonen

Het kabinet wil de stagnatie op de woningmarkt doorbreken en duidelijkheid scheppen voor huurders, verhuurders, kopers en de bouwsector.

Voor huurhuizen komt er meer ruimte om huren extra te verhogen voor mensen met hogere inkomens, zodat er meer doorstroming komt. Dit betekent dat ook in 2014 de huren boven het inflatiepercentage mogen stijgen. Het kabinet neemt deze maatregelen om het 'scheefwonen' tegen te gaan en de huren meer in overeenstemming te brengen met de woonkwaliteit.

Corporaties moeten zich richten op hun kerntaak: het aanbieden van betaalbare woningen aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Het toezicht op de corporaties wordt aangescherpt.

Voor private partijen wordt het zo aantrekkelijker gemaakt om te investeren zodat er een ruimer aanbod komt van huurwoningen voor midden- en hogere inkomens.

Het kabinet vraagt ook in 2014 een financiële bijdrage van verhuurders van sociale huurwoningen voor het verminderen van de nationale schuld, in de vorm van de verhuurdersheffing. Investeringen in Rotterdam-Zuid, krimpgebieden en de transformatie van kantoren in woningen worden gestimuleerd met vrijstellingen binnen de heffing.

Op de koopmarkt komen minder prikkels voor het aangaan van hoge schulden en risico’s. Het maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning (‘loan to value’) wordt in 2014 met 1%-punt verlaagd naar 104%. Ook gaat het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken vanaf 2014 jaarlijks met 0,5%-punt omlaag. De opbrengst wordt volledig terug gegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting.

Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie wordt het voor huiseigenaren onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren.

Het wordt makkelijker om schenkingen in te zetten voor de financiering van de eigen woning. De eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting wordt voor dit doel tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro.

Het kabinet stimuleert investeringen in de bouw die gericht zijn op onderhoud, energiebesparing en herontwikkeling van woningen en kantoren. Tot maart 2014 geldt het lage BTW-tarief voor verbouwing en renovatie. De integratieheffing BTW wordt afgeschaft.

Voor verhuurders in de sociale huursector komt 400 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende investeringen.

Voor huiseigenaren zet het kabinet in op een fonds dat met gunstige leningen investeringen in energiebesparing stimuleert. Hiervoor stelt het kabinet in 2013 50 miljoen euro en 2014 135 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat marktpartijen meefinancieren zodat de investering in het fonds uitkomt op 740 miljoen euro. Het fonds houdt zichzelf na de oprichting in stand uit renten en inkomsten (het is 'revolverend').Naar verwachting zullen in het najaar van 2013 bewoners en eigenaren van huizen een beroep op het fonds kunnen doen.

Aanpassingen van de 'Rotterdam-wet' en de Woningwet geven de gemeenten meer mogelijkheden om problemen met de leefbaarheid in bepaalde wijken aan te pakken. Malafide huisjesmelkers kunnen een verhuurverbod krijgen.

Bron: Rijksoverheid


Lees meerJan Beije op Twitter