Nieuws

Woningverkoop bijna 20 procent in plus

De verkoop van woningen is vorige maand met 19 procent gestegen ten opzichte van augustus vorig jaar. Het Kadaster registreerde 9977 verkochte woningen, tegen 8384 een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers. Vergeleken met juli is er sprake van een lichte stijging van 3,3 procent.

Vooral vrijstaande huizen werden meer verkocht (stijging 28,6 procent), maar bij alle woningtypes is sprake van een plus in de verkoop, aldus het Kadaster.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, waarop de koper eigenaar van de woning wordt, in tegenstelling tot ruzieclub NVM zij registreren een verkoop als een koopcontract getekend is, dit geeft echter een vertekend beeld. Niet zelden gaat een verkoop dan alsnog niet door, bijvoorbeeld door gebrek aan financierings-mogelijkheden van de koper

In augustus vonden 95 executieveilingen plaats, 44,1 procent minder dan dezelfde maand vorig jaar.

Bron: WEL


Lees meerWindmolens leidden tot waardedaling huizen

Sint Philipsland - De komst van windmolens heeft in het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een waardedaling van woningen. Van enkele tientallen huizen is vorig jaar de Woz-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de aanslag van de onroerendezaakbelasting (ozb).


Dat meldt de website Binnenlands Bestuur.

Een jaar geleden gingen vijf windmolens in bedrijf. Huizen binnen een straal van een kilometer van de turbines kregen te maken met een daling van de Woz-waarde. De gemeente erkent daarmee dat huizen door overlast van windmolens minder waard worden. Een claim voor compensatie ligt voor de hand. De bewoners werken daar dan ook aan.


Lees meerStartersleningen Voorschoten vanwege succes voortgezet

Voorschoten stelt opnieuw 500.000 euro beschikbaar voor de starterslening. Met deze lening helpt de gemeente Voorschotense jonge mensen bij de aankoop van hun eerste woning, zodat zij in Voorschoten kunnen blijven wonen.
Eind 2009 besloot de gemeente Voorschoten geld beschikbaar te stellen voor de starterslening. Na een moeizaam eerste jaar, loopt het nu storm. Eind juli 2013 is daarom opnieuw 500.000 euro beschikbaar gekomen voor de starterslening. De starterslening is bedoeld voor jongeren tot en met 35 jaar die uit Voorschoten komen.
Meer dan twintig starters geholpen
Wethouder Freddy Blommers (Ruimte, Wonen en Financiën): ‘Het college vindt het belangrijk dat jongeren in de gemeente Voorschoten kunnen blijven wonen. Vaak is dat moeilijk door de lange wachttijden voor een huurwoning én vanwege de strenge eisen voor het verkrijgen van een hypotheek. Dankzij starterslening hebben we de afgelopen 2,5 jaar al meer dan twintig starters aan een woning kunnen helpen, die anders buiten ons dorp waren gaan wonen. Deze kans willen we meer mensen bieden.’ Bijkomend voordeel van de maatregel is dat deze een bijdrage levert aan de doorstroming op de woningmarkt. Doordat de starters een woning kopen, komt er weer een woning op de huurmarkt vrij voor andere woningzoekenden.
Voor bestaande bouw en nieuwbouwprojecten
De starterslening kan worden ingezet voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Tot nu toe is de lening alleen gebruikt voor bestaande woningen. ‘Maar dat gaat in de komende jaren vast veranderen,’ aldus wethouder Blommers. ‘In de komende jaren starten we in Voorschoten met twee nieuwbouwprojecten waarbij een startersleningen aangevraagd kan worden: Deltaplein en Noord-Hofland.’
Meer informatie over de starterslening is te vinden op www.voorschoten.nl/starterslening. Informatie over de nieuwbouwprojecten staat op www.voorschoten.nl/deltaplein en www.voorschoten.nl/noordhofland.


Lees meerCBS: grootste huurstijging sinds 1994

DEN HAAG (AFN) - De woninghuren zijn in juli met gemiddeld 4,7 procent gestegen. Het is de grootste huurstijging sinds 1994, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

De maximale huurverhoging was dit jaar niet alleen gebaseerd op de inflatie over het afgelopen jaar, maar was ook afhankelijk van de inkomensklasse van de bewoners. De huren stegen het meest voor huurders in de sociale sector met een hoog inkomen.

De huurstijging in juli komt 2,2 procentpunt hoger uit dan de inflatie over het jaar 2012. Het is voor het eerst sinds 1996 dat het verschil tussen de huurstijging en de inflatie in het voorliggende jaar meer dan 2 procentpunt bedraagt.


Lees meerZwakke woningmarkt oorzaak van haperende economie

De laatste tijd hoor je steeds vaker dat de malaise op de Nederlandse woningmarkt een belangrijke oorzaak is voor de matige prestaties van de Nederlandse economie. Economen, planbureaus en politici zie je deze boodschap plotseling met veel verve verkondigen. Het is niet nieuw, eerder een waarheid als een koe die al vele jaren opgeld doet.

De woningmarkt inclusief de bouwsector en alle aan de vastgoedsector gelieerde branches zijn samen goed voor ongeveer 25% van onze nationale economie. Als deze sector halveert, en dat is sinds 2009 gebeurd, laat het zich gemakkelijk verklaren wat de gevolgen van de crisis op de woningmarkt zijn. Meer werklozen, minder belastinginkomsten, extra bezuinigingen bij de overheid, lastenverzwaringen voor de burgers et cetera. Burgers die het vertrouwen kwijtraken en een rem zetten op de uitgaven, vooral wat duurzame goederen betreft. Totale economische schade in deze periode: 100 tot 150 miljard euro. Wij zien helaas nog geen acties van de overheid die de woningmarkt de prominente economische rol van weleer kan terugbezorgen.
De veroorzakers

Wie waren ook al weer die veroorzakers van de crisis op de woningmarkt? Het is wrang om te constateren, maar het zijn dezelfde economen, planbureaus en politici van zoëven die de crisis hebben gemaakt. Het begint eind 2008 als mevrouw Pernot van de Vereniging Eigen Huis bij Pauw en Witteman zegt haar leden te adviseren ‘nu maar even geen huis te kopen’. De bestuursvoorzitter van de Rabobank roept dat ‘de huizenprijzen in Nederland ook wel eens met 30% kunnen dalen’, dit terwijl de economen van dezelfde bank een neutrale prijsontwikkeling voor 2009 voorspellen. De negatieve teneur is gezet en wordt elk kwartaal wel teruggevonden in de kwartaalvoorspellingen van banken en planbureaus. Vele fabels doen de ronde: nergens zijn de huizenprijzen zo hoog als in Nederland. “Nederlanders gaan gebukt onder veel te hoge hypotheekschulden, Nederland gaat failliet aan de hypotheekrenteaftrek. De woningmarkt moet worden hervormd.”
Zware gevolgen voor burgers en economie

Vanuit consumentenoogpunt bezien, is het dan heel logisch dat deze de kat uit de boom kijkt en een afwachtende houding aanneemt. Het woningaanbod neemt toe en verkopers en kopers zitten op elkaar te wachten. Inmiddels zijn de huizenprijzen in Nederland met 15 tot 20% gedaald. Veel erger nog is dat het aantal transacties met meer dan 50% is afgenomen. Ook dat massa’s woningeigenaren, die de laatste acht jaar een huis hebben gekocht, kampen met een hypotheekschuld die hoger is dan de woningwaarde. Allemaal de schuld van de al eerder genoemde onheilsprofeten. Zouden zij zich ooit verantwoordelijk voelen voor de economische schade die zij hebben aangericht? Zullen burgers ooit hun schade kunnen verhalen bij de eindverantwoordelijke in deze, de overheid?
Actuele situatie minder ongunstig

De actuele situatie is gelukkig minder ongunstig. De gemiddelde koopsom schommelt al 12 maanden, zonder schokkende dalingen, rond het niveau van € 215.000. De overdrachtsbelasting is verlaagd tot 2% en ook de hypotheekrente is flink gedaald. Kopers van nu zijn wat rentelasten betreft 35 tot 40% goedkoper uit dan vier jaar geleden. Aan de andere kant zien we dat huren alsmaar blijven stijgen. Goede rekenaars zullen weer vaker voor een koopwoning gaan kiezen. Mits er een einde komst aan de angst voor verdere forse prijsdalingen. En die periode lijkt nu aan te breken. De komende maanden verwacht ik een licht herstel van de woningtransacties en een gemiddelde koopsom die niet veel zal afwijken van die van de laatste 12 maanden.

Bron: Woningmarktcijfers 28-08-2013


Lees meerJan Beije op Twitter